Vivaldi Dinle

Aşağıda Vivaldi bestelerini yayınlayan radyo kanallarını sunduk. MozartBeethoven Bach ve Tchaikovscky eserlerini yayınlayan radyo kanallarına da ayrı birer sayfa verdik.

Antonio Vivaldi

1678 yılında Venedik’ te dünyaya gelmiştir. Kızıl rahip olarak tanınan Antonio Vivaldi 1703 yılında papazlık görevine atandı. Aynı yıl bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olarak da görev yapmaya başladı. Burada yetim ve sakat kızlara keman çalmayı öğretti ve onlara konserlerde seslendirmeleri için konçerto yazıyordu. Bu dönemde besteci olarak dikkat çekmeye başladı.Op.1 sonat seti 1705 yılında yayımlanan Vivaldi 1709’da Op.2 keman sonatını Danimarka Kralı IV. Frederik’e ithaf etti. Hollandalı yayıncı Estienne Roger, Vivaldi’nin 12 konçertodan oluşan L’estro Harmonico adli eserini yayımladı. Bu dönemin en etkili müziksel yayını oldu.

1723 ile 1724’te Roma’daki karnaval mevsimi için üç opera yazdı. Yine 1723’te Vivaldi, Pieta’nın yöneticileriyle ayda iki konçerto besteleme konusunda anlaştı. 1725’te yazdığı eseri Op. 8, Il cimento dell’armonico e dell’inventione ile ünü daha da yayıldı. 1737’de görevde yaptığı Ferrara’nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi’nin işinden olmasına yol açtı. Bu olayın ardından Vivaldi, Amsterdam’a yerleşti.

500’den fazla konçertosu olan Vivaldi farklı enstrümanlardan yararlanmayı seviyordu. Hiç kimse viyolonselden solo enstrüman olarak onun yararlandığı kadar yararlanmamıştır. Fransız Barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında, flüt, obua, çello, viyola, mandolin konçertoları vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile bildiği Dört Mevsim Konçertosu en sevilen eseridir.